Maalgallin lagu sameynayo daryeelka waayeelka Denmark.